Dit is alles wat onder een opstalverzekering valt

Een opstalverzekering is in Nederland verplicht voor iedereen die in een koophuis woont. Huur je? Dan ben je niet verplicht om een woonhuisverzekering – zoals een opstalverzekering ook wel bekend staat – af te sluiten. Als je het fijne niet weet van deze verzekering, kunnen wij ons voorstellen dat je benieuwd bent waar je precies voor verzekerd bent. Wat dat betreft ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst vertellen wij je namelijk wat er allemaal onder een opstalverzekering valt. Hier blijft het niet bij, want we vertellen je direct ook even waar je niet voor verzekerd bent.

Dekking van een opstalverzekering

Kort door de bocht ben je met een opstalverzekering verzekerd voor schade die door onverwachte gebeurtenissen aan je woning ontstaat. Hierbij kun je denken aan brand, kortsluiting, storm, vorst, neerslag, blikseminslag, inbraak en diefstal. Ook een breuk of lek in glas valt binnen de dekking van een opstalverzekering, evenals schade die tijdens een verbouwing ontstaat. Niet alleen het huis zelf is overigens verzekerd als je een opstalverzekering afsluit, maar ook alles wat hieraan vastzit. Zo vallen zonnepanelen, een inbouwkeuken en een vaste vloer bijvoorbeeld ook binnen de dekking van een woonhuisverzekering.

Na het lezen van de bovenstaande tekst denk je misschien dat alle schade aan jouw huis als gevolg van onverwachte gebeurtenissen vergoed wordt door een opstalverzekering. Helaas is dit niet het geval, want verzekeraars maken ook uitzonderingen. Is de schade het gevolg van slecht of te lang uitgesteld onderhoud? Reken er dan niet op dat een verzekeraar geld uitkeert. Dit is ook niet het geval als de schade het gevolg is van normaal gebruik – zoals slijtage, verrotting of roest – of een aardbeving of grondwater.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Overweeg ook een inboedel en aansprakelijkheidsverzekering

Voor mensen met een koophuis is een opstalverzekering de enige verplichte woonverzekering. Je kunt ervoor kiezen om het alleen bij deze verzekering te laten, maar dit is niet verstandig. Wij raden je namelijk ook aan een inboedel en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Met een inboedelverzekering zijn namelijk ook de losse spullen in huis verzekerd voor schade door onder andere brand, diefstal, storm en blikseminslag. Een aansprakelijkheidsverzekering zorgt er op zijn beurt voor dat je verzekerd bent voor schade die je bij anderen aanricht. Waait er tijdens een storm een dakpan van je woning en raakt deze de auto van de buurman? Dan kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering om de schade te vergoeden.

Verwar een opstalverzekering niet met een inboedelverzekering

Net als een opstalverzekering vergoedt een inboedelverzekering ook schade door onverwachte gebeurtenissen als brand, storm en blikseminslag. Hierdoor denk je misschien dat het overbodig is om beide verzekeringen af te sluiten, maar dat is niet het geval. Een opstalverzekering dekt namelijk schade aan het huis zelf en alles wat hieraan vastzit, terwijl een inboedelverzekering uitsluitend betrekking heeft op de losse spullen in huis. Daarom is het verstandig om beide verzekeringen af te sluiten. Je betaalt dan weliswaar een hogere premie, maar je bent ook beter verzekerd. Bij veel verzekeraars krijg je overigens korting op de premie als je meerdere verzekeringen tegelijkertijd afsluit.