4 redenen om kinderen te leren blind typen

Onderwijstechnologie helpt kinderen bij het versterken van hun geletterdheid en het gemakkelijker om te gaan met de uitdagingen van leerproblemen. Doordat kinderen kunnen typen zonder naar het toetsenbord te kijken, kunnen kinderen zich concentreren op de taak die voor hen ligt, in plaats van afgeleid te worden tijdens het zoeken naar letters.

Het bereidt kinderen voor op latere klassen, wanneer opdrachten met behulp van een computer moeten worden voltooid. Wanneer kinderen blind typen oefenen, zetten ze het spiergeheugen in om het toetsenbord te gebruiken. Dit is een hele directe manier om ideeën in taal om te zetten. Kinderen kunnen hun gedachten omzetten in tekst op het scherm, zonder dat ze hier bewust mee bezig zijn. 

Wanneer zet je een kind op een typcursus?

Kinderen worden tegenwoordig vanaf zeer jonge leeftijd blootgesteld aan toetsenborden. Van laptops thuis tot een tablet op school. Het is goed om kinderen al vroeg te leren typen. Dit komt omdat ze meer mogelijkheden hebben om hun vaardigheden te verfijnen en te versterken. Ze lopen ook minder risico om slechte type gewoonten te ontwikkelen die moeilijk af te leren zijn. Het wordt over het algemeen geschikt geacht voor kinderen om te leren typen wanneer hun handen groot genoeg zijn om comfortabel op een standaard toetsenbord te passen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Meestal is dit rond de leeftijd van zes of zeven jaar. Dit valt ook samen met een periode waarin ze op school leren lezen en schrijven en hun Nederlandse spelling oefenen. In deze leeftijdsfase ontwikkelen de kinderen ook hun fijne motoriek. Hierdoor leren ze het blind typen sneller dan volwassenen. 

Beter leren lezen door typen

Een van de eerste vaardigheden die kinderen onder de knie krijgen als ze leren lezen, is het in kaart brengen van geluiden in letters. Dit helpt hen woorden te ontcijferen. Bij een multisensorische typecursus horen kinderen in de zeer vroege stadia een letter die hardop wordt voorgelezen, zien deze op het scherm en typen vervolgens de bijbehorende toets(en). 

Naarmate kinderen vorderingen maken als lezers, beginnen ze woorden met een hoge frequentie visueel te herkennen. Dit betekent dat ze de decodering kunnen opslaan voor een moeilijker vocabulaire. Hoe vaker ze een woord zien, hoe gemakkelijker het voor hen zal zijn om het de volgende keer te herkennen. Zo leren kinderen door een typecursus dus ook beter lezen.

Aan de slag met een typecursus

Er bestaan veel verschillende typecursussen. Een daarvan is Typetopia. Hoe werkt typetopia? Dit is een typecursus die zich richt op het aanleren van blind typen met tien vingers. Er wordt vooral gebruik gemaakt van spelletjes om kinderen het typen aan te leren. Dit maakt de typecursus aantrekkelijk en leuk voor kinderen, waarbij ze ondertussen de typevaardigheid aanleren.

De spellen bevatten ook een ‘verslavend’ component, waardoor kinderen worden geprikkeld om te blijven oefenen. De gevarieerde leerroute zorgt ervoor dat ieder kind op zijn eigen niveau wordt geprikkeld. De oefeningen gaan van eenvoudig naar steeds uitdagender, en van langzaam naar steeds sneller. Hierdoor leren de kinderen stapje voor stapje steeds beter en sneller blind typen met tien vingers.